ANNONSE

Gallup

Er det mange nok søppeldunker langs gang- og sykkelveiene på Ålgård?

Relatert nyhet: Etterlyser flere slike

Avgi din stemme

Vis resultat

Vis alle galluper

Nyheter fra andre aviser

ANNONSE